ทัวร์เสน่ห์ลาวใต้ ดินแดนแห่งน้ำตก

 

tour-southern-laos-land-of-waterfalls

TAG: ทัวร์ลาว, ลาวทัวร์, โปรแกรมทัวร์ลาวใต้, โปรแกรมเที่ยวลาวใต้, แพคเกจทัวร์ลาวใต้, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-information

tour-price ท่านละ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
tour-date ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
tour-inquery

inquiry

tour-code LAG6-4BKK
tour-program

ทัวร์เสน่ห์ลาวใต้ ดินแดนแห่งน้ำตก

โปรแกรมทัวร์วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก-วังเต่า – เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำหลีผี – หัวรถจักรและทางรถไฟโบราณ – วัดภูกิ่งแก้วกองมณี – ตลาดดาวเรือง – น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกตาดผาส้วม – หมู่บ้านชนเผ่า – ไร่ชา-กาแฟ – ตลาดปลอดภาษี – วังเต่า -ด่านช่องเม็ก- อุบลราชธานี – ช้อปปิ้งของฝากอุบลฯ – จ.สุรินทร์ หลวงพ่อพระชีว์ – กรุงเทพมหานคร

tour-starting-transportation กรุงเทพมหานคร หรือ อุบลราชธานี / รถตู้ หรือ รถโค้ช
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ หรือตัวเมืองอุบลราชธานี
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment

method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยววัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

06.00

ต้อนรับทุกท่าน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์ ค่อยอำนวยความสะดวก

06.30

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดบุรีรัมย์ บริการอาหารเช้า (1) แบบกล่องบนรถระหว่างการเดินทาง  (เครื่องดื่ม  น้ำผลไม้  ชา  กาแฟ) และทักทายสนทนาตามประสาคนกันเองรอบข้าง

12.00

บริการอาหารเที่ยง   (2)  ณ  ร้านอาหารบุ๊ค แอนด์ เบด

บ่าย

เดินทางสู่ อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  เชิญท่านชม วัดป่าไทรงาม วัดป่าสาขาที่ 10 ของวัดหนองป่าพงของพระอาจารย์ชา สุภัทโท สายวิปัสสนากรรมฐานที่ชาวอีสานและจังหวัดใกล้เคียงเคารพนับถือเป็นอย่างมาก  ภายในบริเวณวัดสงบร่มรื่น และมีสวนหินขนาดใหญ่รูปร่างต่างๆ ประดับอยู่มากมาย    เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน    และปฏิบัติธรรม  อีกทั้งยังเป็นวัดที่ได้รับการยกย่องในด้านการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม   สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าตัวเมืองอุบลราชธานี   นำเข้าที่พัก โรงแรมอุบลโฮเต็ล (9 ชั้น)

ค่ำ

บริการอาหารเย็น (3) ห้องอาหาร Top View โรงแรมอุบลโฮเต็ล (9 ชั้น) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย … ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก – วังเต่า – เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำหลี่ผี – หัวรถจักรและทางรถไฟโบราณ – วัดภูกิ่งแก้วกองมณี

07.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

07.30

นำท่านเดินทางถึง ด่านชายแดนช่องเม็ก – วังเต่า ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาว

09.00

นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าเอเชีย) เป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสน้ำที่ไหนถามโถมลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมา พร้อมชมความแข็งแรงของ ต้นมณีโคตร ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำตก ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวให้ความเชื่อถือในการเสียงทาย

12.00

บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารแม่จันทร์หอม (ที่ร้านอาหารบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็ง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่รื่นรมย์)

13.00

ออกเดินทางสู่ท่าเรือนากระสัง เพื่อต่อนั่งเรือหางยาวลัดเลาะแม่น้ำโขงสู่บ้านดอนคอน จากนั้นต่อรถห้าแถวเดินทางเลาะริมแม่น้ำโขงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะพบกับความมหัสจรรย์กับธรรมชาติกับ น้ำตกหลี่ผี พร้อมชมมหานทีสี่พันดอน ซึ่งที่นี่ท่านจะเห็นสายน้ำจำนวนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามตื่นตามาก ระหว่างทางแวะสักการะปูชนียสถาน วัดภู่กิ่งแก้วกองมณี (วัดหาดทรายคูณ)

18.00

บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารแพคำฟอง

19.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ คืนนี้หลับฝันดี…ราตรีสวัสดิ์…

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยว ตลาดดาวเรือง – น้ำตกตาดเยือง – น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกตาดผาส้วม – หมู่บ้านชนเผ่า – ไร่ชา-กาแฟ – ตลาดปลอดภาษี – วังเต่า – ด่านช่องเม็ก – อุบลราชธานี

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดเช้า เมืองปากเซ แขวงจำปาสักชาวลาวที่ ตลาดดาวเรือง ที่ตลาดแห่งนี้ขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ร่วมทั้งอาหารการกิน พืช ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ฯลฯ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของลาวใต้  มีสินค้า อาทิ เครื่องเงิน เครื่องทอง  ทับทิม สินค้าจากเมืองจีน

09.00

ออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดเยือง อันเป็นน้ำตกที่ที่ท่านสามารถดินชมความงามได้ใกล้ชิดถึงตัวน้ำตก ชื่นชมความงดงามของสายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตกกระทบกับโขดหินสีดำได้อย่างละลานตา และได้รับสมญานามว่าน้ำตก “ขาอ่อนสาวลาว” จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของแขวงจำปาสักสูงราว 120 เมตร ได้รับสมญานามว่าเป็น น้ำตก “น้องเมีย” เป็นอย่างไรต้องลองไปชม

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางชม ไร่ชา-กาแฟ ชมการสาธิตการคั่วชา ฯลฯ    จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม จุดมุ่งมหายที่ทุกท่านรอคอย

12.30

รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารตาดผาส้วม (ซึ่งเป็นร้านอาหารที่สามารถมองเห็นตัวน้ำตกตาดผาส้วมได้เลย ได้บรรยากาศในการรับประทานอาหารอีกบรรยายกาศหนึ่งที่สุดประทับใจ)

13.30

นำท่านชม น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีและมีธรรมชาติป่าไม้ที่ให้ร่มเงา ความชุ่มชื่นและร่มเย็น ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสไอน้ำอันเย็นฉ่ำ นำชม หมู่บ้านชนเผ่าซึ่งอนุรักษ์ วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ไว้อย่างดี ทั้งเผ่าจก เผ่ากระเต็น ฯลฯ ภายในบริเวณน้ำตก

15.00

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ด่านวังเต่า และนำท่านช๊อปปิ้งที่ตลาดชายแดนวังเต่า ตลาดปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ฝั่งไทย นำเข้าที่พัก โรงแรมอุบลโฮเต็ล (9 ชั้น)

19.00

บริการอาหารเย็น ณ (9) ร้านอาหารอินโดจีน …. (ร้านอาหารเวียดนามเก่าแก่ ตั้งแต่ยุคสมัยที่อาหารญวนยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย คะเนอายุก็เกินกว่า 60 ปี ก็ว่ากันตั้งแต่สมัยมีญวนอพยพเข้ามาบ้านเรา)

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยวช้อปปิ้งของฝากอุบลฯ – จ.สุรินทร์ หลวงพ่อพระชีว์ – กรุงเทพมหานคร

07.00

บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

แวะซื้อของฝากขึ้นชื่อที่ต่างๆ อาทิ หมูยอ แหนมซี่โครง น้ำพริกแจ่ว แคบหมู ฯลฯ ก่อนเดินทางสู่จังหวัดสุรินทร์

12.00

บริการอาหารเที่ยง (11) ณ ภัตตาคารแป๊ะตี๋

บ่าย

สักการะ หลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธรูปโบราณคู่เมืองสุรินทร์ และ รูปหล่อหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ผู้เป็นที่เคารพของศาสนิกชนทั่วไปที่วัดบูรพารามวัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ ..

17.30

บริการอาหารเย็น ณ (12) บนรถระหว่างการเดินทาง

19.30

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

 

tour-prices

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่


 

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์

 

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด

 

เอกสารเดินทาง
1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

 

การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 2,000 บาท
method-of-payment-northeast

 

การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)