ทัวร์แห่เทียนอุบล ทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน (เริ่มอุบล)

tour-candle-festival-tour-south-laos-wat-phu-li-phi-khorn-pa-peng-waterfalls-3-days

tour-information

TAG: ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา, ทัวร์ลาว, ลาวทัวร์, โปรแกรมทัวร์ลาวใต้, โปรแกรมเที่ยวลาวใต้, ทัวร์อีสาน, ทัวร์อุบลราชธานี, แพคเกจทัวร์, ทัวร์ในประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ

tour-price ท่านละ 5,500 บาท
tour-date 10-12 กรกฎาคม 2557
tour-inquery inquiry
tour-code TH-LAG3-3UBN
tour-program

ทัวร์แห่เทียนอุบล ทัวร์ลาวใต้ วัดพู หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน (เริ่มอุบล)

โปรแกรมทัวร์อุบลราชธานี – ท่องเที่ยวด่านช่องเม็ก-วังเต่า – ปราสาทวัดพู -ท่องเที่ยวปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี ต้นมณีโคตร – วัดพูเสร่า – ตลาดปลอดภาษี – อุบลราชธานี – ชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา

tour-starting-transportation อุบลราชธานี / รถตู้ หรือ รถโค้ช
tour-contact-meeting หัวหน้าทัวร์ : — // ไกด์ : — // จุดนัดพบ : ตัวเมืองอุบลราชธานี
tour-note รายการท่องเที่ยวในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
tour-payment method-of-payment-northeast

tour-itinerary

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี – ด่านช่องเม็ก – วังเต่า – ปราสาทวัดพู

07.30

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก…

08.30

นำท่านออกเดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก – วังเต่าดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านฝั่งไทยและด่านฝั่งลาวพร้อมนำท่านเดินทาง สู่แขวงจำปาสัก ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศลาว ติดชายแดนประเทศไทยและกัมพูชามีเมืองปากเซ เป็นเมืองหลักของแขวงและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของลาว (รองจากเวียงจันทน์และเมืองไกสอน พมวิหาน)

11.30

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารมณีพร

นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ ปราสาทวัดพู เป็นโบราณสถานในประเทศลาว ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ตั้งอยู่บนเนินเขาภู หรือเรียกกันว่า ภูควาย ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาส้กประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับ เขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมันสมควรแก่เวลากลับสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

18.00

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหารเดลต้า

19.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่า…(คืนที่ 1)…คืนนี้หลับฝันดี…ราตรีสวัสดิ์…

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยวปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี – ต้นมณีโคตร – วัดพูเสร่า

07.00

สบายดี…จำปาศักดิ์ รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านออกเดินทางเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าเอเชีย) เป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้ง อยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะ ต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสน้ำที่ไหนถามโถมลงมามีความ รุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมา พร้อมชมความแข็งแรงของต้นมณีโคตร ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางน้ำตก ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวให้ความเชื่อถือในการเสียงทาย

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหารบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็ง

13.00

ออกเดินทางสู่ท่าเรือนากระสัง เพื่อต่อนั่งเรือหางยาวลัดเลาะแม่น้ำโขงสู่บ้าน ดอนคอน จากนั้นต่อรถห้าแถวเดินทางเลาะริมแม่น้ำโขงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะพบกับความมหัสจรรย์กับธรรมชาติกับน้ำตกหลี่ผี พร้อมชมมหานทีสี่พันดอน ซึ่งที่นี่ท่านจะเห็นสายน้ำจำนวนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหล ถาโถมผ่านเนินหินโขด หินลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามตื่นตามาก
ระหว่างทางกลับสู่ด่านชายแดน พาท่านแวะวัดพูเสร่า ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมาก มีพระเรียงรายอยู่มากมายหลายองค์ พร้อมกับพระอาทิตย์ยามเย็นบนการบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเซโดนกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่าแม่น้ำสองสี

16.00

นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านวังเต่า และนำท่านช๊อปปิ้งที่ตลาดชายแดนวังเต่าตลาดปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ฝั่งไทย

17.30

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมอุบลโฮแต็ล (9 ชั้น) (คืนที่ 2)

19.00

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารท๊อป วิว ณ ชั้น 9 โรงแรมอุบลโฮเต็ล (9 ชั้น)

ชมบรรยากาศยามราตรีของใจกลางเมืองอุบล ที่หาชมได้เพียงแห่งเดียวที่นี่ ซึ่งท่านสามารถชมวิวใจกลางงานประกวด ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงแรมแห่งนี้ พร้อมกันนี้ ที่นี่มีร้องเพลงคาราโอเกะ และฟลอร์เต้นลีลาศไว้บริการท่านฟรี !

20.00

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ท่านสามารถข้ามถนน เพื่อไปชมขบวนเทียนต่างๆ พร้อมทั้งชมงานแกะสลักเทียนนานาชาติบริเวณพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมแห่งนี้

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยวชมขบวนแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี

06.30

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เที่ยวชมขบวนแห่เทียนพรรษา ตามอัธยาศัย ขบวนแห่จะผ่านหน้าโรงแรมที่พัก หรือเดินเพียง 2 นาทีก็ถึงบริเวณที่นั่งชมขบวนพิธีรำ หรือจะเลือกชมงานแห่เทียนจากมุมบน ซึ่งสามารถหาชมได้เพียงที่นี่ที่เดียว พร้อมทั้งสามารถเลือกไหว้พระบริเวณรอบๆทุ่งศรีเมือง หรือเลือกชมแห่เทียนพรรษา

12.00

เชิญรับประทานอาหารตามอัธยาศัยซึ่งมีให้ท่านเลือกหลากหลายในงานแห่เทียน

เชิญท่านช้อปปิ้งของฝากซื้อของดีเมืองอุบลฯ เช่น หมูยอ แหนมกระดูกหมู แคปหมู ปลาส้ม ฯลฯ ตามอัธยาศัย แหล่งจำหน่ายจะอยู่ไม่ไกลจากตัวโรงแรมที่พักและตัวงานมากนัก ท่านสามารถสอบถามได้ที่พนักงานต้อนรับของโรงแรมที่พัก

จบโปรแกรมทัวร์ลาวใต้และชื่นชมงานแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

tour-prices

ผู้ใหญ่ท่านละ 5,500 บาท แจกหมวกทุกท่าน

เด็ก (เสริมเตียง) ท่านละ 5,200 บาท

เด็ก (ไม่มีเตียง) ท่านละ 4,400 บาท

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 6 มื้อ
2. ค่าโรงแรม 2 คืน
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ
5. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากอุบลราชธานี
6. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
7. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
9. มัคคุเทศก์ฝั่งไทย-ลาว, ค่าเอกสารผ่านแดน, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ (กรณีเดินทาง 2-3 ท่าน จะไม่มีไกด์ฝั่งไทย เนื่องจากพื้นที่นั่งค่อนข้างเบียดสำหรับการเดินทางโดยรถเก๋ง)
10. หมวกท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
หมายเหตุ:
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
เอกสารเดินทาง
1. ผู้ใหญ่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง)
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด, พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
การสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
2. ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
โดยโอนเงินมาที่ method-of-payment-northeast
การยกเลิกทัวร์
1. หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
3. 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4. 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

Sorry, comments are closed for this post.

ทัวร์ลาว Tour-Laos.com โดย นิววิวทัวร์

เลขที่ 2/2 อาคารสุนทร ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 02-733-0683 (Auto)